Storno podmínky

STORNO PODMÍNKY

  •  Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany Nájemce před sjednaným termínem plnění (tj. před prvním dnem pronájmu) se sjednává, že Nájemce je povinen  zaplatit za níže uvedených podmínek, storno poplatek v následující výši:
    * 4 – 3 týdnů před prvním dnem pronájmu 25 % z ceny pronájmu
    * 2 – 1 týden před prvním dnem pronájmu 50 % z ceny pronájmu
    * méně než 1 týden před prvním dnem pronájmu 100 % z ceny pronájmu
  •  Storno poplatek ve výši 100 % je Nájemce povinen zaplatit i v případě, že od smlouvy neodstoupí, avšak k plnění z důvodu na jeho straně nedojde (nevyzvedne si předmět pronájmu).
  •  V případě, že Nájemce odstoupí pouze od části objednaných služeb, sjednává se storno poplatek ve lhůtách a výších uvedených v předchozím bodě těchto pravidel, avšak pouze z ceny části těch služeb, které byly Nájemcem zrušeny.
  • V případě odstoupení od smlouvy ze strany Pronajímatele z důvodu rozbití nebo nenavrácení zboží předchozím nájemcem se sjednává, že pronajímatel je povinen vrátit zpět zálohovou platbu případně celou platbu nájemci, pokud byla již uhrazena.